Diversiteit & Inclusie

Bij ICTRecht hechten we waarde aan authenticiteit, daarbij horen verschillende meningen, perspectieven en achtergronden. Deze verschillen maken ICTRecht een rijke organisatie.  

Dit kunnen we alleen faciliteren door iedereen met een open houding te ontvangen, en verschillen, zoals etnische– en culturele achtergrond, afkomst, gender, leeftijd en neurodiversiteit, te omarmen en aan te moedigen. Dit doen we niet alleen omdat (zo blijkt uit onderzoek) zulke teams beter presteren, maar omdat het onze verantwoordelijkheid is om een juiste afspiegeling te zijn van onze maatschappij.

Onze organisatie denkt en handelt inclusief. We gaan uit van ieders eigen kwaliteiten, en willen deze ontplooien door het bieden van kansen aan ieder individu. Binnen onze teams voelen mensen zich welkom, gewaardeerd en gehoord. Dit komt mede omdat we focussen op de kracht van een individu: wat kan je, wat wil je en hoe maken wij dat pad voor je vrij?  

Alleen zo groeit ICTRecht gezond tot een steeds betere organisatie om voor én mee te werken. Ons Diversiteit & Inclusiviteit team werkt hier actief aan en hoort graag van jou!  

Wist je dat...
Het team van ICTRecht meer dan 15 talen spreekt? Italiaans, Wenzhounese, gebarentaal en zelfs de dialecten Twents en Limburgs zijn vertegenwoordigd. Bekijk hier welke nog meer.