Diversiteit & Inclusie

Sinds donderdag 16 november is ICTRecht officieel als ondertekenaar aangesloten bij de Charter Diversiteit in Bedrijf van de Sociaal Economische Raad (SER). De SER is de belangrijkste adviesraad voor de regering en het parlement over sociaal-economische vraagstukken. Hiermee zegt ICTRecht toe Diversiteit en Inclusie (D&I) als meerwaarde te zien en dat het strategische middelen inzet om D&I op de werkvloer te bevorderen.

De SER hanteert vijf dimensies van diversiteit: leeftijd, gender, LHBTIQ+, culturele diversiteit en arbeidsvermogen. Wij hebben ervoor gekozen ons de komende periode eerst te focussen op twee aspecten van de vijf dimensies: arbeidsvermogen (met in het bijzonder neurodiversiteit) en culturele diversiteit. Dat betekent niet dat we de andere dimensies niet belangrijk vinden, maar dat we ons er bewust van zijn dat er geen 'one size fits all' aanpak is die in een keer op alle dimensies de Diversiteit en Inclusie bevordert. Op deze manier kunnen we aan elk onderwerp de aandacht besteden die het verdient en hebben we de tijd ze in onze organisatie te verankeren en te borgen. Jaarlijks rapporteert ICTRecht aan de SER over de voortgang om zo continu te verbeteren in het D&I beleid.

Onze visie op het gebied van D&I

Bij ICTRecht hechten we waarde aan authenticiteit, daarbij horen verschillende meningen, perspectieven en achtergronden. Deze verschillen maken ICTRecht een rijke organisatie.  

Dit kunnen we alleen faciliteren door iedereen met een open houding te ontvangen, en verschillen, zoals etnische– en culturele achtergrond, afkomst, gender, leeftijd en neurodiversiteit, te omarmen en aan te moedigen. Dit doen we niet alleen omdat (zo blijkt uit onderzoek) zulke teams beter presteren, maar omdat het onze verantwoordelijkheid is om een juiste afspiegeling te zijn van onze maatschappij.

Onze organisatie denkt en handelt inclusief. We gaan uit van ieders eigen kwaliteiten, en willen deze ontplooien door het bieden van kansen aan ieder individu. Binnen onze teams voelen mensen zich welkom, gewaardeerd en gehoord. Dit komt mede omdat we focussen op de kracht van een individu: wat kan je, wat wil je en hoe maken wij dat pad voor je vrij?  

Alleen zo groeit ICTRecht gezond tot een steeds betere organisatie om voor én mee te werken. Ons Diversiteit & Inclusie team werkt hier actief aan en hoort graag van jou! 

Ontmoet team D&I

Aakriti Bhatia
Team Manager Legal
Adem Köroğlu
Information Security Consultant
Alex Mesken
Legal Assistant
Gülçin Ermis
Legal Consultant
Clint van Roosmalen
HR Officer & Recruiter

Heb je een vraag aan team D&I?

Neem gerust contact met ons op!

Jouw vraag *
Jouw e-mailadres *
Verzenden

Een greep uit onze activiteiten

Lezing Keti Koti

Op kantoor hebben wij van twee gastsprekers een lezing gehad over de Surinaamse kant van het slavernijverleden. De lezing was in de kantine van ons kantoor in Amsterdam, maar collega's van verschillende vestigingen, disciplines en achtergronden sloten aan bij deze interessante lezing.

Suikerfeestlunch

Voor meerdere van onze collega’s was het na een maand lang vasten tijdens de ramadan tijd voor Eid Al Fitr (het Suikerfeest). Dit hebben we op kantoor samen gevierd met heerlijke hapjes!

Wist je dat...
 

  • De man-vrouwverhouding binnen ICTRecht 49% om 51% is?
  • Het team Diversiteit & Inclusie van ICTRecht heeft geholpen met het realiseren van een kolfruimte op kantoor?
  • Onze feestcommissie contact onderhoudt met team Diversiteit & Inclusie bij het organiseren van evenementen en borrels?
  • Je bij ons een nationale vrije dag in kan ruilen voor een andere speciale (feest)dag?
  • Het team van ICTRecht meer dan 15 talen spreekt waaronder gebarentaal? Bekijk hier welke nog meer!